به وقت کتاب

تاکنون تعریف مشخص و کاملی ارائه نشده‌است و نخواهد شد که بتواند مفهوم تمام انواع گوناگون کتاب را دربرگیرد.[۱] اما یکی از تعاریف معتبری که برای کتاب ارائه شده‌است، مربوط به سازمان یونسکو می‌شود: کتاب نوعی اثر چاپی صحافی‌شده‌است که بیشتر از ۴۹ صفحه داشته باشد و مانندِ نشریات، تحت یک عنوان ثابت، به‌صورت دوره‌ای منتشر نشود اما در جی کی زی وب کتاب معنی عشق ، آرامش ، علم بیکران و زندگی میدهد و ما قراره کتاب های زیادی را در به وقت کتاب به شما معرفی کنیم که با هم دنیایی پر از عاشقان کتاب داشته باشیم.

دکمه بازگشت به بالا